วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

พระพิมพ์เจ็ดชั้นพิมพ์ใหญ่ (วัดไชโยวรวิหาร)