วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์