วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ พระโมคคัลลาน์ - พระสารีบุตร