วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง เนื้อสัมฤทธิ์

หลวงปู่เอี่ยม หรือ "พระภาวนาโกศล" ลูกศิษย์ใกล้ชิดมักเรียกท่านว่า "เจ้าคุณเฒ่าวัดหนัง" วัดหนังมีชื่อเต็มว่า "วัดหนังราชวรวิหาร" เป็นวัดเก่าแก่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย อยู่เขตจอมทอง กรุงเทพฯในปัจจุบัน 
พระปิดตาเนื้อโลหะของท่านเป็นพระหล่อโบราณ โดยการขึ้นหุ่นเทียนที่ละองค์ เพราะฉะนั้นพระเนื้อโลหะของท่านแต่ละองค์จะไม่มีทางเหมือนกัน เปรียบเหมือนเป็นงานฝีมือที่มีความงามในเชิงศิลปในตัว 
พระปิดตาของท่านเด่นมากเรื่องแคล้วคลาดและคงกระพัน จัดเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีพระปิดตาเนื้อโลหะ หลวงปู่เอี่ยมท่านเกิดวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๓๗๕  
มรณะภาพ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๙ รวมอายุได้ ๙๔ ปี