วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระสมเด็จพิมพ์เส้นด้าย ลงรักถักเชือกโบราณ