วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระปิดตางาแกะ หลวงพ่อครน วัดบางแซะ

 หลวงพ่อครน วัดบางแซะ หรือวัดอุตตมาราม ปัจจุบันวัดบางแซะอยู่รัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย เดิมทีวัดนี้อยู่ในเขตดินแดนสยาม 
ไทยได้เสียให้แก่อังกฤษเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๙
หลวงพ่อครนเป็นที่นับถือของชาวไทยโดยเฉพาะทางภาคใต้ และชาวไทย-จีนในประเทศมาเลเซียรวมถึงสิงคโปร์เป็นอย่างมาก 

ท่านมีชีวิตอยู่ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๑๙-๒๕๐๕