วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม (กรุทับทอง)

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซมองค์นี้ลงรักปิดทองมาแต่เดิม การลงรักปิดทองของกรุบางขุนพรหมมี ๒ แบบคือแบบทองทับกรุและกรุทับทอง "ทองทับกรุ"คือพระที่ออกจากกรุแล้วนำมาปิดทองภายหลัง
เพราะฉะนั้นทองที่ปิดจะทับอยู่บนกรุ ส่วน"กรุทับทอง" คือพระที่ปิดทองมาแต่เดิมเมื่ออยู่ในกรุขี้กรุจึงจับบนทอง จึงเรียก "กรุทับทอง" เช่นพระองค์ที่ลงไวันี้