วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อชินตะกั่ว

พระปิดตาเนื้อชินตะกั่วของหลวงพ่อแก้วชุดนี้ บางท่านเรียก "พิมพ์แลกซุง" เพราะท่านจะมอบให้กับผู้ที่ไปตัดไม้ในป่านำซุงมาให้ท่านสร้างวัดเครือวัลย์ ซึ่งสมัยนั้นในป่ามีไข้ป่าชุกชุมมาก เชื่อกันว่าปรอทเป็นของวิเศษสามารถป้องกันพิษไข้ป่าและภูตผีปีศาจได้ ท่านจึงได้หุงตะกั่งผสมปรอท และโลหะบางอย่างเช่น ทอง เงิน นาค ตามแต่ชาวบ้านผู้มีจืตรศัทธาจะนำใส่ เมื่อท่านหล่อและปลุกเสกพระดีแล้ว ก็จะมอบให้กับผู้ที่เข้าป่าไปเอาซุงมาให้ท่าน เพื่อป้องกันภัยต่างๆ
และมอบให้กับผู้ที่นำซุงมาบริจาก ปัจจุบันพระปิดตาเนื้อชินตะกั่วของหลวงพ่อแก้วนั้น โอกาสพบเห็นได้น้อยมาก