วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขออนุโมทนาบุญ


ขออนุโมทนาบุญกับ บริษัท ฮอทิโกร จำกัด และคุณธวัช อินทฤทธิ์ ที่ได้ร่วมซิ้อที่ดินสร้างวัดในครั้งนี้ครับ