วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พิเศษ

พระองค์นี้เป็นพระยุคกลาง ฝีมือช่างสิบหมู่แกะพิมพ์ถวาย เนื้อพระเป็นเนื้อผงผสมข้าวสุกใช้น้ำอ้อยเคี่ยวเป็นตัวประสาน พระยุคนี้มักแตกลานซึ่งก็ดูสวยงามไปอีกแบบ โดยความชอบส่วนตัวแล้วผู้เขียนชอบเนื้อพระยุคต้นและยุคกลาง มากกว่าพระยุคปลาย พระยุคปลายพิมพ์ทรงสวยแต่เรื่องเนื้อหาสู้พระยุคต้นและยุคกลางไม่ได้ เนื้อหาจะหลากหลายกว่าดูหนึกนุ่มตากว่า เพราะส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อผงผสมข้าวสุก และมักแก่ผงด้วย การสร้างแต่ละครั้งก็สร้างจำนวนน้อยตามความประสงค์ของท่าน
การปลุกเสกท่านก็ทำจนเป็นที่พอใจถึงนำมาแจก ส่วนพระยุคปลายทำครั้งละจำนวนมากเพราะท่านมีชื่อเสียงแล้ว ใครๆก็อยากได้พระของท่านมวลสารต่างๆก็จะน้อยลงเพราะพระมีจำนวนมาก ก็จะถูกเฉลี่ยมวลสารกันไปเวลาผสมเนื้อ และส่วนใหญ่จะเป็นพระเนื้อแก่ปูน ปัจจุบันพระยุคต้นและยุคกลางไม่มีราคา บางกลุ่มว่าเป็นพระเก๊หรือพระเกจิไปเลย แต่ก็มีบางกลุ่มรู้คุณค่าแอบเก็บอยู่เงียบๆ ซึ่งผู้เขียนเองก็ชอบพระยุคต้นและยุคกลางดูมีเสน่ห์กว่ามาก แต่ถ้าชอบเรื่องราคาก็ต้องพระยุคปลายครับ.การแตกลายบนผิวพระสมเด็จนั้นมีหลายแบบ เรียกชื่อการแตกลายต่างกันออกไปตามลักษณะของการแตก เช่นองค์นี้เรียกแตกลายแบบท้องนา เพราะมีลักษณะเหมือนทองนาที่แตกละแหง การเห็นรอยแตกลานของพระสมเด็จนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะเรียกว่าแตกลายงาเสมอไป