วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ มีหู

พระพิมพ์นี้เท่าที่ค้นข้อมูลจากหนังสือ"สมเด็จโต" ที่เป็นบันทึกของหลวงปู่คำ ท่านว่าพระพิมพ์นี้ได้สร้างไว้ ๓ ครั้งคือสร้างครั้งแรกปี พ.ศ.๒๓๗๙ ไว้ที่วัดบางขุนพรหมนอก (วัดอินทรวิหาร) ครั้งที่สองปี พ.ศ.๒๓๘๖ ทำที่วัดระฆัง และครั้งสุดท้ายทำบรรจุไว้ที่วัดบางขุนพรหมใน (วัดใหม่อมตรส) ปี พ.ศ๒๔๑๓ "นายเจิม วงศ์ช่างหล่อ" เป็นผู้แกะพิมพ์ถวาย พระองค์ที่ลงไว้นี้เป็นพระกรุบางขุนพรหมในที่สร้างสมัย"เสมียนตราด้วง" ปีพ.ศ.๒๔๑๓