วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เหรียญหล่อซุ้มกระจังหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

เหรียญหล่อซุ้มกระจังหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว หรือเหรียญเจ้าสัวนั้นจัดอยู่ในระดับแนวหน้าของเหรียญหล่อพระพุทธ ท่านสร้างไว้ราวปึ พ.ศ.๒๔๗๗ เพื่อมอบให้กับผู้ที่มาร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยเป็นเงินจำนวนมาก เพื่อนำมาปฏิสังขรณ์วัด ในงานฉลองอายุครบ ๗ รอบของหลวงปู่บุญ จากการที่ต้องบริจาคปัจจัยเป็นจำนวนมากนี้ ชาวบ้านจึงเรียกเหรียญนี้ว่า"เหรียญเจ้าสัว" เพราะผู้ที่บริจาคต้องเป็นผู้ที่มีฐานะดีจึงสามารถบริจาคทรัพย์เป็นจำนวนมากได้ บางตำราว่าเมื่อคนที่ได้เหรียญนี้ไปแล้วทำมาค้าขึ้นจนร่ำรวยหลายราย จึงเป็นที่มาของชื่อ "เหรียญเจ้าสัว"


ด้านหลังมีรอยจาร