วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันเข้าพรรษา ๒๕๕๗

เข้าพรรษานี้สะสมเสบียงบุญกันไว้มากๆนะครับ