วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระรอดลำพูน

ช่วงนี้ผู้เขียนไม่ค่อยมีเวลาถ่ายพระให้ชม พระรอดองค์นี้ถ่ายไว้สักระยะแล้วเลยนำมาให้ชมก่อน เป็นพระรอดเนื้อน้ำมันคือจะมีความฉ่ำอยู่ในเนื้อถ้าเป็นพระสมเด็จก็จะต้องบอกว่าเนื้อหนึกนุ่ม คงเกิดจากการผสมน้ำว่านมาก วรรณะออกน้ำตาลคาดครีม หรือจะเรียกสีสองกษัตริย์ก็ได้