วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ยุคกลาง

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่อกวียุคกลางเนื้อผงผสมข้าวสุกเนื้อหนึก พระยุคกลางเริ่มมีการลงรักปิดทอง ช่างหลวงเริ่มเข้ามามีบทบาทในการแกะพิมพ์มากขึ้น ส่วนเนื้อก็ยังมีการแตกรานอยู่เพราะใช้น้ำอ้อยและน้ำผึ้งเป็นตัวประสานเนื้อ พระองค์นี้ลงรักด้านหน้าและถูกเช็ดออกไปบางส่วน ทำให้เห็นผิวที่ดูหนึกชัดเจนขึ้น.