วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เส้นด้ายฐานหน้ากระดาน

พระองค์นี้เป็นพระยุคกลาง พิมพ์เส้นด้ายเกศทะลุซุ้ม ปกติพระพิมพ์นี้จะมีเส้นฐานล่างสุดคู่สองเส้น แต่ถ้ามีเส้นเดียวและหนาคนโบราณเรียก "พิมพ์เส้นด้ายฐานหน้ากระดาน" ปัจจุบันเรียก "พิมพ์เส้นด้ายใหญ่" พระองค์นี้เป็นพระเนื้อกรองละเอียด พระเนื้อนี้เท่าที่พบมักมีคราบตะไคร่เขียวผสมอยู่เสมอ


พระยุคต้นและพระยุคกลางจะมีมวลสารหลากหลายกว่าพระยุคปลาย พระองค์นี้ถือเป็นพระเนื้อจัด