วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์