วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่๓

พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่๓ สร้างปี พ.ศ.๒๓๖๗ เนื้อสัมฤทธิ์เดช วรรณะสีนาคเนื้อกลุ่มดียวกับพระกริ่งประจำรัชกาลที่๔