วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

พระสมเด็จพิมพ์เบญจวัคคีย์ (ยุคต้น)