วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระพิมพ์พิเศษ

พระพิมพ์พิเศษองค์นี้เห็นแปลกตาเลยนำมาให้ชม ซึ่งมีภาพพระพุทธปางมารวิชัย หรือสะดุ้งมารประทับบนฐานบัวคว่ำ-บัวหงาย สององค์ซ้าย-ขวา ตรงกลางมีพระปรมาภิไธยย่อ จปร ใต้พระปรมาภิไธยย่อ มีรูปช้างทรง และมีอักษรลายมือ ร.๕ อยู่ซ้าย-ขวา ตัวผู้เขียนไม่มีข้อมูลว่าสร้างวาระใด แต่พระองค์นี้ไม่ทันท่านสมเด็จโต เหตุที่ว่าไม่ทันท่านเพราะ พระปรมาภิไธยย่อลักษณะนี้ออกแบบไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๖ โดย มจ.ประวิช ชุมสาย ท่านสมเด็จโตสิ้นปี พ.ศ.๒๔๑๕ จึงว่าพระองค์นี้ไม่ทันท่านสมเด็จโต