วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ

วันนี้ลงพระพิมพ์พิเศษอีกองค์เป็นพระยุคต้นๆเนื้อผงผสมข้าวสุก ฝีมือแกะพิมพ์เป็นฝีมือช่างหลวง