วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ ปิดทองร่องชาด