วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระสม้เด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม

พระองค์นี้พิมพ์และเนื้อเป็นของวัดบางขุนพรหม แต่ที่แปลกคือมีการลงรักปิดทองร่องชาดแบบงานในวัง