วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

มีอะไบ้าง...ในพระสมเด็จวงสีแดงคือผงพุทธคุณ วงสีเขียวคือรักเก่า