วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พิเศษ

ลักษณะการแตกรานแบบนี้เรียก"แตกแบบท้องนา"