วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พิเศษ