วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ฝีมือช่างหลวง