วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก