วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ สร้างประมาณปี พ.ศ.๒๔๐๗