วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ วัดบางขุนพรหม