วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อก้นครก

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อก้นครกหรือเนื้อหยาบ คำว่า"เนื้อก้นครก"นั้นเชื่อกันว่าเป็นเนื้อที่อยู่ด้านล่างครกมวลสารที่มีน้ำหนักจะตกลงไปอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเนื้อจึงหยาบ ส่วนผู้เขียนคิดว่าการตำเนื้อครกนี้อาจจะตำหยาบเพราะการตำเนื้อเพี่อนำมากดพิมพ์พระ ต้องตำให้เหนียวเนื้อจับตัวกันเป็นก้อน ถึงจะนำมากดพิมพ์ได้เหมือนการนวดดินเพื่อนำมาปั้น เมื่อเนื้อเหนียวแล้วมวลสารจะไม่สามารถตกลงไปด้านล่างได้ ไม่เหมือนการผสมปูนเป็นน้ำเหลวๆเพื่อเทหล่อเมื่อตั้งทิ้งไว้สิ่งที่มีน้ำหนักจะนอนก้น แต่การปั้นพระไม่ใช่ เนื้อต้องเหนียวแน่นถึงจะกดพิมพ์ได้ ที่เล่ามานี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนอาจถูกหรือผิดก็ได้ แต่เราไม่จำเป็นต้องเชื่อสิ่งที่เขาบอกเล่าเสมอไป ต้องคิดและวิเคราะห์ด้วยสติปัญญาของเราเองว่าสิ่งที่เขาบอกนั้นถูกหรือผิดอย่างไร?