วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระกริ่งตระกูลปวเรศ

พ.ศ.๒๔๑๖ เนื้อสัมฤทธิ์เดช จีวรลายดอก

พ.ศ.๒๔๑๖ ก้น จปร.เนื้อสัมฤทธิ์เดช 

พ.ศ.๒๔๑๗ เนื้อสัมฤทธิ์เดช๗โค๊ต

พ.ศ.๒๔๑๗ จีวรลายดอกเนื้อสัมฤทธิ์โชค

พ.ศ.๒๔๑๗เปียกทองจีวรลายดอก

พ.ศ.๒๔๐๘ หรือ พ.ศ.๒๔๓๔ ผู้เขียนไม่มั่นใจเพราะโลหะและลายมือที่จาร มะอะอุ เหมือนของปี ๒๔๓๔ แต่โค๊ตเม็ดงาชี้ขึ้น เนื้อกลับดำสนิทจีวรลายดอก แต่งงามมากโดยเฉพาะพระศก องค์นี้ต้องถามผู้รู้ครับ