วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระผงสุพรรณเนื้อชินเงิน

พระผงสุพรรณเนื้อชินเงินองค์นี้ไม่ใช่พระสุพรรณยอดโถ แต่น่าจะเป็นพระที่ท่านสมเด็จโตได้สร้างไว้