วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ เนื้อว่านปิดทองร่องชาด

พระองค์นี้ท่านทำให้ในวังเป็นงานฝีมือช่างหลวงแกะพิมพ์ ในสมัยนั้นพระที่ลงชาดจะทำให้เจ้าหรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้น