วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ วัดระฆัง และวัดบางขุนพรหม