วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

พระพิมพ์เจ็ดชั้นพิมพ์กลาง วัดไชโยวรวิหาร