วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

พระกรุวัดเงินคลองเตย พิมพ์พระประธาน