วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พิเศษสี่ด้าน