วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์ อาบน้ำว่าน