วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกวี