วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เกศบัวตูม