วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกวี