วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559

พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ ปางซ่อนหา