วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกวี