วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559

เหรียญสมเด็จฯเจ้าฟ้าจุฑามณี