วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (ขอบล่างฟันหนู)