วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พิเศษ