วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์

พระสมเด็จพิมพ์เจดีย์องค์นแต่เดิมนั้นจะเรียก "พิมพ์พระประธาน" ซึ่งมาเรียกว่าพิมพ์เจดีย์ในยุคหลังนี้เอง
ก็ไม่ผิดแล้วแต่จะเรียกตามความเข้าใจ พระองค์นี้เป็นพระยุคกลาง ฝีมือช่างหลวง ตามผิวมีการแตกลาน
พระยุคกลางที่พบเห็น มักจะมีการแตกลานอยู่เสมอ เพราะยังใช้น้ำอ้อยเคี่ยวเป็นตัวประสานเนื้อจึงไม่ยึดติดเหมือนพระยุคปลาย ที่ใช้น้ำมันตังอิ๊วเป็นตัวประสาน พระองค์นี้ เป็นพระเนื้อผงผสมข้าวสุก และปูนเปลือกหอย
รวมถึงมวลสารหลักต่างๆ สภาพสวยพองาม