วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พระสมเด็จพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ที่ลงไว้นี้ เป็นพระยุคต้นของท่านสมเด็จโตที่ได้สร้างไว้ ข้อมูลจากหนังสือ"ภาพ-ประวัติ พระสมเด็จโต" ได้ลงไว้ว่าพระพิมพ์นี้สร้างตอนท่านพรรษาที่๔ ซึ่งตรงกับปี พ.ศ.๒๓๕๕ เป็นงานแกะพิมพ์ฝีมือช่างหลวง
เป็นภาพพระพุทธห้าพระองค์ในกรอบสวยงามลงตัวเรียบง่าย พระได้ลงรักจีนมาแต่เดิม จวบจนปัจจุบันรักได้หลุดร่อนตามกาลเวลา ส่วนเนื้อพระ เป็นพระเนื้อละเอียด หนึกแกร่ง ด้านข้างใช้ของมีคมตัด เรียบร้อย พระเหล่านี้คนทั่วไปมักไม่รู้จักว่าเป็นพระของที่ใดสร้าง จึงนำมาลงไว้ให้ชม สำหรับพระเจ้าห้าพระองค์นั้นหมายถึง