วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พระพิมพ์รูปเหมือนเทศนา (วัดระฆัง)